Strömung: Japanische Neue Welle

 • Yasuzô Masumura | 

  1966

  ★★★★★☆

 • Koreyoshi Kurahara | 

  1960

  ★★★★☆☆

 • Hiroshi Teshigahara | 

  1966

  ★★★★☆☆

 • Masaki Kobayashi | 

  1962

  ★★★★★☆

 • Keisuke Kinoshita | 

  1963

  ★★★★☆☆

 • Kaneto Shindô | 

  1964

  ★★★★★★

 • Yasuzô Masumura | 

  1962

  ★★★★★☆

 • Hiroshi Teshigahara | 

  1964

  ★★★★★★

 • Kô Nakahira | 

  1956

  ★★★★☆☆

 • Seijun Suzuki | 

  1960

  ★★★★☆☆

 • Shôhei Imamura | 

  1964

  ★★★★★☆

 • Kaneto Shindô | 

  1968

  ★★★★★★

 • Seijun Suzuki | 

  1964

  ★★★★★☆